Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
usynlig
2479 a65e
Reposted fromluksfer luksfer
usynlig
2757 5892 390
Reposted fromluksfer luksfer
usynlig
2851 25dd 390
Reposted fromluksfer luksfer
usynlig
2871 8717 390
Reposted fromluksfer luksfer
usynlig
2980 42dd 390
Reposted fromluksfer luksfer
usynlig
3202 8f95 390
Reposted fromluksfer luksfer
usynlig
3249 4552
Reposted fromluksfer luksfer
usynlig
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastefanson stefanson
usynlig
1536 2ba5 390
Reposted fromkrzysk krzysk viastefanson stefanson
9800 5ceb 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viastefanson stefanson
usynlig
Reposted fromworst-case worst-case
usynlig
usynlig
usynlig
Reposted fromFlau Flau viakrolfasolek krolfasolek
usynlig
usynlig
Reposted fromworst-case worst-case
usynlig
usynlig
8836 5c27 390
Drugland
Reposted fromnaplimak naplimak viakrolfasolek krolfasolek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl